Hướng dẫn mua hàng trên MALIS.vn

QUY TRÌNH MUA HÀNG TRÊN MALIS.vn

Quy trình dành cho người mua hàng (“Người Mua”)

Khi có nhu cầu mua hàng trên website MALIS.vn người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm;
  • Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua. Có thể tham khảo mặt hàng tương tự của những người bán khác trên website MALIS.vn (để đưa ra quyết định mua sản phẩm, dịch vụ đó);
  • Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi thêm về thông tin sản phẩm, dịch vụ hoặc đến gặp trực tiếp người bán hoặc tiếp xúc trực tiếp để xem và mua sản phẩm, dịch vụ;
  • Sau khi đã trao đổi được với người bán, người mua có thể quyết định đặt hàng;
  • Người mua lựa chọn cách thức giao dịch (tùy vào Thỏa thuận giữa người mua và người bán)
  • Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ.
  • Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có)